DOLAR 28,9483 0.06%
EURO 31,4873 0.02%
ALTIN 1.941,100,89
BITCOIN 11958674,90%
İzmir
16°

HAFİF YAĞMUR

12:58

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Bakanlık duyurdu… Bulaşıcı hastalıklara karşı erken uyarı sistemleri geliştirilecek

Bakanlık duyurdu… Bulaşıcı hastalıklara karşı erken uyarı sistemleri geliştirilecek

ABONE OL
Ekim 17, 2023 19:41
Bakanlık duyurdu… Bulaşıcı hastalıklara karşı erken uyarı sistemleri geliştirilecek
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı, 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı kapsamında, bulaşıcı hastalıklara yönelik tanı, takip ve erken uyarı sistemlerini geliştirecek, küresel salgın ve afet gibi olağanüstü durumlara karşı yeni yol haritaları belirleyecek.

Bakanlık duyurdu… Bulaşıcı hastalıklara karşı erken uyarı sistemleri geliştirilecek

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci kalkınma planı olan ve TBMM Başkanlığına sunulan 12. Kalkınma Planı’ndan derlediği bilgilere göre, 2024-2028 döneminde sağlık alanında da yeni atılımlar hayata geçirilecek.

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Bireylerin bedenen ve ruhen tam bir iyilik halinde sağlıklı yaşam sürdürmeleri, ihtiyaç halinde kaliteli, güvenilir, etkin, veriye dayalı süreçlerle desteklenen, hazırlık ve uyum kapasitesi yüksek, mali açıdan sürdürülebilir sağlık hizmeti sunumunun sağlanması amaçlanan plana göre, sağlıklı yaşam tarzı teşvik edilerek bulaşıcı olmayan hastalık risklerine karşı koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilecek.

Bu kapsamda sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin artırılması gibi alışkanlıkların toplumsal tutuma dönüşmesi sağlanacak, bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek, sağlık okuryazarlığı teşvik edilecek.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ BELİRLENECEK

  1. Kalkınma Planı doğrultusunda, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ve azaltılması için çalışmalar yürütecek. Bu konuda kurumsal kapasite güçlendirilerek, kurumlar arası işbirliği artırılacak.

Ayrıca bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik risk faktörlerinin azaltılması amacıyla kanser tarama programları da dahil çeşitlendirilmiş tarama programları yaygınlaştırılacak ve böylelikle erken teşhis oranları artırılacak.

Çocuk, kadın ve üreme sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi için yeni adımlar atılacak, evlilik öncesi ve yenidoğan tarama programları yaygınlaştırılarak anne ve bebek ölümlerinin azaltılması sağlanacak. Ergen sağlığı hizmetleri güçlendirilecek.

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARININ GÜVENLİ KULLANIMI YAYGINLAŞTIRILACAK

Bakanlık, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamalarını kanıta dayalı şekilde standardize edecek. Belirlenen bu standartlar doğrultusunda GETAT’ın ulusal ve uluslararası çalışmalarla güvenli kullanımı yaygınlaştırılacak.

Takviye edici gıda ve bitkisel içerikli ürünlerin güvenli şekilde piyasaya arzını sağlayacak yeni mekanizmalar geliştirilecek.

NADİR HASTALIKLARIN TEDAVİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SAYISI ARTIRILACAK

Nadir hastalıklarla mücadeleye ilişkin yeni önlemler doğrultusunda, özel gereksinimi ve nadir hastalığı olan kişilere sunulan sağlık hizmetlerinin kapasitesi güçlendirilecek.

Nadir hastalıkların erken dönemde teşhisi için tarama programları geliştirilerek yaygınlaştırılacak. Nadir hastalıklara ilişkin tedavi ve araştırma merkezi sayısı artırılacak.

Evde sağlık hizmetlerine ilişkin “İzleme Takip Sistemi” geliştirilecek.

BULAŞICI HASTALIKLARA KARŞI ERKEN UYARI SİSTEMİ

Bulaşıcı hastalıklara, ani sağlık şoklarına, afet ve acil durumlara hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmek üzere de çalışmalar yürütülecek. Bakanlıkça bulaşıcı hastalıklara yönelik mevcut tanı, takip ve erken uyarı sistemleri geliştirilecek.

Ulusal düzeyde biyolojik ürünlerin üretilmesine ve aşı üretim kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik merkezler kurulacak. Bağışıklık kazandırma programları güçlendirilerek toplumsal farkındalık artırılacak, aşılama programları tüm risk gruplarını içerecek şekilde yaygınlaştırılacak.

Küresel salgın ve afet gibi olağanüstü durumlarda sağlık hizmet sunucularının rol ve sorumluluklarını içeren yeni yol haritaları belirlenecek, malzeme ve personel akışına ilişkin planlamalar etkin şekilde yapılacak. Acil durumlarda güvenilir bilgi akışı ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik altyapı ve kapasite güçlendirilecek.

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNİN DAHA FAZLA TERCİH EDİLMESİ TEŞVİK EDİLECEK

Birinci basamak sağlık tesislerinin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi yoluyla başvuran kişilerin koruyucu, önleyici, tedavi edici sağlık hizmetlerini bütüncül alabilmesi, böylece ikinci ve üçüncü basamak sağlık merkezlerine başvuruların azaltılması için adımlar atılacak.

Bu sağlık tesislerinin daha fazla tercih edilmesine yönelik teşvik mekanizmaları oluşturulacak.

Bulaşıcı olmayan hastalıklar başta olmak üzere, hastalıklara ilişkin tarama ve teşhis gibi süreçler ile kronik hastaların tedavi takiplerinde dijital uygulamaların da desteğiyle aile sağlığı merkezlerinin sorumlulukları artırılacak.

AİLE HEKİMLİKLERİ İÇİN YENİ SİSTEM OLUŞTURULACAK

Aile sağlığı merkezi sayısı yeni dönemde artırılacak, aile hekimlerine yönelik hizmet içi eğitimlerle alınan hizmetin etkinliği ve hizmetten duyulan memnuniyet iyileştirilecek.

Aile hekimlerinin üst basamaklara yönlendirdikleri hastaların tetkik ve tedavi sonuçlarına ilişkin geri bildirimlerini sağlayacak bir sistem oluşturularak, hizmet basamakları arasındaki etkileşim güçlendirilecek.

Sağlıklı hayat merkezlerinin sayısı artırılacak, ayrıca aile diş hekimliği uygulaması ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Bakanlık, aile diş hekimliği birimlerinde koruyucu tedavileri tamamlanan bireylerin tedavi gereksinimlerinin ikinci basamak sağlık kuruluşlarında öncelikli karşılanmasına yönelik sevk zinciri oluşturacak.

BAHAR MERKEZLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK

Bakanlık, bağımlılıkla mücadeleye yönelik danışmanlık, tedavi, sosyal uyum ve iyileştirme hizmetlerinin bütüncül biçimde sunulmasına ilişkin yeni uygulamaları devreye alacak.

Bağımlılığın önlenmesi için farklı nüfus gruplarına yönelik farkındalık artırma çalışmaları kapsamında iyi uygulama örnekleri ve müdahale programları güçlendirilerek sürdürülecek.

Sigara bırakma poliklinikleri, bağımlılık danışma arındırma merkezleri, zorunlu tedavi kararlarının uygulandığı merkezler ile danışma, tedavi, iyileştirme ve sosyal uyum süreçlerinin bütünleşik bir şekilde sunulacağı BAHAR merkezleri farklı nüfus gruplarının hizmet alımını kolaylaştıracak şekilde yaygınlaştırılacak.

Bağımlılıkla mücadeleye ilişkin faaliyetlerin kanıta dayalı olarak tasarlanabilmesi için madde kullanım davranışlarına yönelik dönemsel araştırmalar yapılacak ve veri mahremiyeti gözetilerek kurumlar arası veri paylaşımında bulunulacak.

TIP EĞİTİMİNİN KALİTESİ ARTIRILACAK

Sağlıkta insan kaynağı ile fiziki altyapı nicelik ve nitelik olarak iyileştirilecek, bölgeler arası dağılımda denge sağlanacak.

Başta tıp, diş hekimliği ve eczacılık olmak üzere sağlık meslek gruplarında eğitimin kalitesi artırılacak ve uzmanlık eğitimindeki müfredatlar bilişim altyapısıyla desteklenerek ülke genelinde standart sağlanacak, sağlık alanında geleceğin ihtiyaç ve şartlarına uygun bir şekilde ve ülke ihtiyaçları göz önünde bulundurularak her alanda yeterli ve nitelikli işgücü oluşturulacak.

Ulusal düzeyde sağlık tesisi yatırım planlamalarına yönelik nesnel kriterler doğrultusunda makro planlar oluşturulacak, fiziki altyapının dengeli dağılımı sağlanacak, mevcut hastane yataklarının kullanım etkinliği yükseltilecek.

Olası afet durumlarında kesintisiz sağlık hizmeti sunumu sağlanabilmesi amacıyla sağlık tesislerinin afetlere karşı dayanıklılığı artırılacak. Uluslararası sağlıkta insan kaynağı hareketliliğinin yönetilmesine ilişkin politikalar geliştirilecek.

YAŞLI BAKIMINDA YENİ MODEL

Aktif yaşlanmaya yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin kapasitesini iyileştirmeyi, güçlendirmeyi hedefleyen Bakanlık, yaşlı bakımında sağlık ve sosyal hizmetleri bir araya getiren bakış açısıyla yeni bir model oluşturacak. Bu kapsamda kurumlar arası koordinasyon sağlanacak.

Yaşlı sağlığı (geriatri) ve palyatif bakım hizmetleri sunan merkezlerin sayısı artırılacak, evde sağlık ve bakım hizmetleriyle entegrasyonu sağlanacak ve yaşlıların sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırılacak.

“HEALTH TÜRKİYE” KÜRESEL BİR MARKAYA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Sağlık turizmi alanında da hizmet kapasitesi nitelik ve nicelik olarak geliştirilecek, uluslararası alanda Türkiye’nin tercih edilirliği artırılacak.

“Health Türkiye” küresel bir markaya dönüştürülecek, bu kapsamda sağlık turizmi alanında ülkemizin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütülecek. Sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren ve yetki belgesine sahip sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların denetlenmesine yönelik sistem güçlendirilecek. Sağlık tesislerinin sağlık turizmi konusunda akreditasyonu teşvik edilecek.

Sağlık turizmi faydalanıcılarının uzaktan takibi için gerekli altyapı oluşturulacak. Bakanlık, gelecek dönemde de normal doğuma yönelik bilinçlendirme ve özendirme faaliyetlerini yaygınlaştırma çalışmalarını sürdürecek.

KRONİK HASTALIKLAR İÇİN “TELE SAĞLIK” SİSTEMLERİ GELİŞTİRİLECEK

Dijital sağlık teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlayacak Bakanlık, hastanelerin dijitalleşme altyapısını destekleyecek, bireylerin dijital sağlık okuryazarlığını geliştirmek için çalışmalar yürütecek.

Kronik hastalıkların izlem ve takibi başta olmak üzere “tele sağlık” sistemleri geliştirilecek, ilişkili sistemlerle birlikte çalışabilirliği sağlanarak kullanımı yaygınlaştırılacak.

Dijital teknolojilerin kullanımıyla dijital sağlık hizmetlerinin geri ödemesi ve personel ücretlendirilmesine ilişkin yeni mevzuat düzenlemeleri yapılacak.

Ayrıca sağlık verilerinin ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak standardizasyon süreçleri yürütülecek, veri kalitesi ve güvenilirliği artırılacak, sağlık verilerinin siber güvenliği güçlendirilecek.

SAĞLIK HARCAMALARINDA DENETİM ALTYAPISI KUVVETLENDİRİLECEK

Sağlık sisteminin mali sürdürebilirliğinin sağlanmasına yönelik hedefler kapsamında da geri ödeme sisteminde kanıta dayalı modellerin uygulanması sağlanacak. Sağlık harcamalarına ilişkin denetim altyapısı güçlendirilecek, hizmet sunum ve ilaç fiyatlarının etkin maliyet değerlendirmeleri yapılacak.

Akılcı laboratuvar ve tıbbi görüntüleme uygulamaları gerçekleştirilecek, ihtiyaç dışı tetkik, tahlil ve diğer işlemlerin azaltılması için denetim mekanizmaları oluşturulacak ve güçlendirilecek.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ ETKİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPIYA KAVUŞTURULACAK

Üniversite hastanelerinin yönetim modeli eğitim, araştırma ve hizmet sunum fonksiyonları itibarıyla etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacak.

Akılcı ilaç kullanımı konusunda bilinç düzeyi artırılacak, hekimlerin desteklenmesi ve denetimi sağlanacak. İlaç ve tıbbi cihaza erişimin kolaylaştırılması için adımlar atılacak, güvenli ürüne erişimi sağlamak amacıyla da ulusal kontrol laboratuvar altyapısı güçlendirilecek.

100 BİN KİŞİYE DÜŞEN HEKİM SAYISI 315’E ÇIKARILACAK

Bakanlık, yıl sonunda 240 olması öngörülen 100 bin kişiye düşen hekim sayısını 2028’de 315’e, yıl sonunda 370 olarak öngörülen 100 bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısını da 2028’de 500’e çıkarmayı hedefliyor.

Nitelikli hastane yataklarının tüm hastane yataklarına oranının 2028’de yüzde 90’a ulaşması amaçlanıyor.

Her 1000 canlı doğumdaki bebek ölüm hızının 9,1’den 2028’de 8,5’a, 100 bin canlı doğumdaki anne ölüm oranının 12,6’dan 12’ye, bin canlı doğumdaki sezaryen doğum oranın da 584’ten 350’ye indirilmesi hedefiyle çalışmalar yapılacak.

Öte yandan 2017’de yüzde 31,5 olarak saptanan 15 yaş ve üzeri nüfustaki obezite oranlarının 2028’de yüzde 27’ye, yüzde 12,5 olarak saptanan diyabet oranının yüzde 11’e, yüzde 32 olarak tespit edilen tütün ürünü kullanım sıklığının da yüzde 27’ye düşürülmesi hedefleri planda yer alıyor.

 

Kaynak: AA

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


HIZLI YORUM YAP

300x250r
300x250r
Alanya escort Manavgat escort Fethiye escort Kemer escort Didim escort Çanakkale escort Aydın escort Muğla escort Tekirdağ escort Manisa escort Balıkesir escort Trabzon escort Elazığ escort Ordu escort Kütahya escort Isparta escort Rize escort Kahramanmaraş escort Yalova escort Giresun escort Yozgat escort Tokat escort Şanlıurfa escort Sivas escort Batman escort Erzurum escort Sinop escort Kırşehir escort Karaman escort Kırıkkale escort Bolu escort Amasya escort Niğde escort Uşak escort Edirne escort Çorum escort Osmaniye escort Zonguldak escort Van escort Erzincan escort Bağcılar masaj Bahçelievler masaj Bakırköy masaj Bandırma masaj Başakşehir masaj Başiskele masaj Batıkent masaj Bayraklı masaj Bayrampaşa masaj Belek masaj Bergama masaj Beşiktaş masaj Beykoz masaj Beylikdüzü masaj Beyoğlu masaj Beypazarı masaj Beyşehir masaj Biga masaj Bilecik masaj Bodrum masaj Bornova masaj Buca masaj Büyükçekmece masaj Çan masaj Canik masaj Çankaya masaj Çarşamba masaj Çatalca masaj Çaycuma masaj Çayırova masaj escort Çanakkale escort Çorum escort Denizli escort Düzce escort Edirne escort Erzurum escort Eskişehir escort Gaziantep escort Giresun escort Hatay escort Beyşehir escort Biga escort Bigadiç escort Birecik escort Bodrum escort Bornova escort Bosna escort Boyabat escort Buca escort Bulancak escort Bünyan escort Burhaniye escort Büyükçekmece escort Çan escort Canik escort Çankaya escort Çarşamba escort Çatalca escort Çayeli escort Çekmeköy escort Çerkezköy escort Çeşme escort Ceyhan escort Çiğli escort Çihanbeyli escort Çine escort Çivril escort Çorlu escort Çubuk escort Çukurova escort Çumra escort Dalaman escort Darıca escort Davutlar escort Demetevler escort Develi escort Didim escort Dikili escort Dinar escort Doğanşehir escort Dörtyol escort Döşemealtı escort Dulkadiroğlu escort Düziçi escort Edremit escort Efeler escort Elbistan escort Elmadağ escort Elmalı escort Emirdağ escort http://www.escortperl.com Gaziantep escort Denizli escort Adana escort Hatay escort Aydın escort İzmir escort Ankara escort Antalya escort Bursa escort İstanbul escort Kocaeli escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Kayseri escort Mersin escort Samsun escort Sinop escort Tekirdağ escort Eskişehir escort Yalova escort Rize escort Amasya escort Balıkesir escort Çanakkale escort Bolu escort Erzincan escort Şırnak escort Van escort Yozgat escort Zonguldak escort Afyon escort Adıyaman escort Bilecik escort Aksaray escort Ağrı escort Bitlis escort Siirt escort Çorum escort Burdur escort Diyarbakir escort Edirne escort Düzce escort Erzurum escort Kırklareli escort Giresun escort Kilis escort Kars escort Karabük escort Kırıkkale escort Mardin escort Kırşehir escort Maraş escort Manisa escort Muş escort Kastamonu escort Ordu escort Nevşehir escort Sakarya escort Osmaniye escort Şanliurfa escort Sivas escort Trabzon escort Tokat escort Ardahan escort Bartın escort Karaman escort Batman escort Bayburt escort Bingöl escort Elaziğ escort Gümüşhane escort Hakkari escort Isparta escort Uşak escort Igdır escort Ankara mutlu son masaj İstanbul mutlu son masaj İzmir mutlu son masaj Bursa mutlu son masaj Antalya mutlu son masaj Konya mutlu son masaj Kocaeli mutlu son masaj Tekirdağ mutlu son masaj Muğla mutlu son masaj Eskişehir mutlu son masaj Aydın mutlu son masaj Mersin mutlu son masaj Yalova mutlu son masaj Çanakkale mutlu son masaj Kütahya mutlu son masaj Balıkesir mutlu son masaj Samsun mutlu son masaj Kayseri mutlu son masaj Sakarya mutlu son masaj Manisa mutlu son masaj Hatay mutlu son masaj Gaziantep mutlu son masaj Trabzon mutlu son masaj Sivas mutlu son masaj Denizli mutlu son masaj Isparta mutlu son masaj Aksaray mutlu son masaj Afyon mutlu son masaj Erzurum mutlu son masaj Düzce mutlu son masaj Çorum mutlu son masaj Elazığ mutlu son masaj Zonguldak mutlu son masaj Tokat mutlu son masaj Batman mutlu son masaj Ordu mutlu son masaj Malatya mutlu son masaj Kahramanmaraş mutlu son masaj Şanlıurfa mutlu son masaj Adana mutlu son masaj Amasya mutlu son masaj Edirne mutlu son masaj Kastamonu mutlu son masaj Van mutlu son masaj Uşak mutlu son masaj Diyarbakır mutlu son masaj Giresun mutlu son masaj Yozgat mutlu son masaj Rize mutlu son masaj Gaziantep escort Sakarya escort İstanbul escort Kıbrıs escort Adana escort Bilecik escort Düzce escort Aksaray escort Afyon escort Denizli escort Sakarya escort Karabük escort Bornova escort Mecidiyeköy escort İzmit escort Marmaris escort Kuşadası escort Malatya escort Eskişehir escort Samsun escort Hatay escort Mersin escort Kocaeli escort Gaziantep escort Konya escort İzmir escort İstanbul escort Ankara escort Bursa escort Antalya escort Adana escort Kayseri escort Alanya escort Bodrum escort Keşan escort Safranbolu escort Boyabat escort Kızıltepe escort Üzümlü escort Bucak escort Kadirli escort Bornova escort Batıkent escort Alanya escort İnegöl escort Orhangazi escort İzmit escort Akşehir escort Tarsus escort İlkadım escort Çerkezköy escort Ardeşen escort Kuşadası escort Merzifon escort Bandırma escort Çerkeş escort Gelibolu escort Gerede escort Antakya escort Ceyhan escort Dinar escort Besni escort Bozüyük escort Eskil escort Diyadin escort Ahlat escort Çivril escort Bağlar escort Akçakoca escort Aziziye escort Lüleburgaz escort Şahinbey escort Bulancak escort Digor escort Keskin escort Bünyan escort Kaman escort Battalgazi escort Elbistan escort Akhisar escort Bulanık escort Bodrum escort Altınordu escort Bor escort Avanos escort Adapazarı escort Virenşehir escort Gemerek escort Kangal escort Akçaabat escort Erbaa escort Tavşanlı escort Karşıyaka escort Çankaya escort Manavgat escort Nilüfer escort Arnavutköy escort Gebze escort Beyşehir escort Silifke escort Atakum escort Çorlu escort Çayeli escort Didim escort Suluova escort Edremit escort Ilgaz escort Biga escort Göynük escort İskenderun escort Çukurova escort Kaynaşlı escort Emirdağ escort Gölbaşı escort Söğüt escort Ortaköy escort Dogubayazıt escort Güroymak escort Karahayıt escort Bismil escort Horasan escort Mucur escort Babaeski escort Şehitkamil escort Espiye escort Kağızman escort Yahşihan escort Develi escort Doğanşehir escort Afşin escort Alaşehir escort Malazgirt escort Marmaris escort Fatsa escort Ürgüp escort Akyazı escort Eyyübiye escort Şarkışla escort Araklı escort Niksar escort Simav escort Buca escort Çubuk escort Muratpaşa escort Görükle escort Avcılar escort Darıca escort Çumra escort Anamur escort Çarşamba escort Ergene escort Fındıklı escort Nazilli escort Taşova escort Susurluk escort Çan escort Mudurnu escort Defne escort Kozan escort Sandıklı escort Yahyalı escort Patnos escort Kahta escort Pamukkale escort Ergani escort Oltu escort Nizip escort Görele escort Sarıkamış escort Yeşilyurt escort Dulkadiroğlu escort Kırkağaç escort Varto escort Fethiye escort Kumru escort Erenler escort Akçakale escort Suşehri escort Of escort Turhal escort Torbalı escort Haymana escort Kepez escort Osmangazi escort Bağcılar escort Derince escort Ereğli escort Erdemli escort Bafra escort Kapaklı escort Pazar escort Davutlar escort Altıeylül escort Ayvacık escort Dörtyol escort Sarıçam escort Sur escort Palandöken escort Nurdağı escort Tirebolu escort Zile escort Ünye escort Selim escort Kocasinan escort Onikişubat escort Salihli escort Milas escort Pamukova escort Birecik escort Yıldızeli escort Ortahisar escort Malkara escort Yakutiye escort Zara escort Yomra escort Konak escort Keçiören escort Lara escort Yıldırım escort Beylikdüzü escort Gölcük escort Karatay escort Mezitli escort Canik escort Efeler escort Ayvalık escort Kırıkhan escort Seyhan escort Melikgazi escort Pazarcık escort Soma escort Dalaman escort Sapanca escort Haliliye escort Ödemiş escort Mamak escort Kemer escort Mudanya escort Çekmeköy escort Körfez escort Meram escort Aliağa escort Polatlı escort Belek escort Gemlik escort Esenler escort Fatih escort Selçuklu escort Akdeniz escort Terme escort Söke escort Karesi escort Yüreğir escort Payas escort Talas escort Türkoğlu escort Turgutlu escort Datça escort Gümbet escort Serdivan escort Karaköprü escort Çeşme escort Sincan escort Gaziemir escort Ulus escort Kaş escort Gürsu escort Güngören escort Mut escort Samandağ escort Yunusemre escort Köyceğiz escort Siverek escort Toroslar escort Menteşe escort Kadıköy escort İznik escort Serik escort Menemen escort Aksu escort Kağıthane escort Kartal escort Maltepe escort Kestel escort Yenişehir escort Yatağan escort Tire escort Finike escort Pendik escort Sarıyer escort Şişli escort Sultangazi escort Tuzla escort Urla escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Karacabey escort Ümraniye escort Üsküdar escort Zeytinburnu escort Arnavutköy escort Ataşehir escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kağıthane escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Sarıyer escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Zeytinburnu escort Adapazarı escort Aksu escort Anamur escort Antakya escort Atakum escort Belek escort Beykoz escort Buca escort Çankaya escort Çorlu escort Dalaman escort Edremit escort Erdemli escort Gaziemir escort Gazipaşa escort Gölcük escort Gümbet escort Gümüşlük escort İlkadım escort İnegöl escort İskenderun escort Karşıyaka escort Kaş escort Kavaklıdere escort Keçiören escort Kepez escort Konak escort Konyaaltı escort Köyceğiz escort Menderes escort Menemen escort Menteşe escort Mezitli escort Ödemiş escort Odunpazarı escort Osmangazi escort Pamukkale escort Şahinbey escort Serdivan escort Seyhan escort Side escort Şile escort Silifke escort Silivri escort Tarsus escort Tire escort Torbalı escort Toroslar escort Turgutreis escort Yalıkavak escort Bandırma escort Çerkezköy escort Kahramankazan escort Elbistan escort Milas escort Polatlı escort Çarşamba escort Ceyhan escort Nazilli escort Söke escort İznik escort Susurluk escort Melikgazi escort Yıldırım escort Bafra escort Akçaabat escort Salihli escort Akhisar escort Soma escort Turgutlu escort Yatağan escort Köyceğiz escort Merzifon escort Lüleburgaz escort Sandıklı escort Gelibolu escort Çan escort Dörtyol escort