DOLAR 28,9208 0.08%
EURO 31,4850 -0.1%
ALTIN 1.924,021,84
BITCOIN 11417711,85%
İzmir
19°

KAPALI

06:31

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİK’ten Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin 2022 Medya Raporu’na tepki

BİK’ten Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin 2022 Medya Raporu’na tepki

ABONE OL
Mayıs 2, 2023 22:03
BİK’ten Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin 2022 Medya Raporu’na tepki
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Basın İlan Kurumu, Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin, Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla hazırladığı 2022 Medya Raporu’na yaptığı açıklama ile sert tepki gösterdi. Açıklamada, ‘’Kurumumuza karşı yöneltilen haksız isnatlar karşısında, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve oluşturulmak istenen dezenformasyonun önüne geçilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur’’ denildi.

BİK’ten Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin 2022 Medya Raporu’na tepki

Basın İlan Kurumu’ndan Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin 2022 Medya Raporu’na yapılan açıklama ile tepki gösterildi. ‘Sözde 2022 Medya Raporu’ nitelemesinin kullanıldığı açıklamada, ‘’Cemiyete ait 24 Saat Gazetesi hakkında yapılan denetimler sonrası tesis edilen mahsup işlemi sonrasında Kurumumuza duyulan kinin ve kontrolsüz öfkenin etkisinde kalındığı açıkça görülmektedir’’ ifadeleri kullanıldı.

Maddeler halinde yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

1- Her şeyden önce belirtmek isteriz ki tarafsız ve objektif değerlere bağlı kalınarak hazırlanmış gibi gösterilmeye çalışılan sözde raporun Kurumumuzla ilgili bölümleri incelendiğinde, Kontrol Müdürlüğümüz tarafından 2022 yılı içerisinde yapılan rutin denetimlerin ardından Cemiyete ait “24 Saat Gazetesi” hakkında tesis edilen mahsup işlemi sonrasında Kurumumuza duyulan kinin ve kontrolsüz öfkenin etkisinde kalındığı açıkça görülmektedir.

Tarafsız gazeteci üyenin de yer aldığı Kontrol Kurulu, resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını haiz 24 Saat Gazetesi’ni, günlük asgari 2.400 adet satması gerektiği halde matbaada sadece 250 adet basarak dağıtıma çıkarmak üzereyken adeta suçüstü yakalamıştır. Kamuya verdiği günlük 2.400 tiraj sözü karşılığında resmi ilan alan söz konusu gazetenin asgari tirajın sadece onda birini basması şeklinde tebarüz eden ihlali karşısında Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği hükümlerine istinaden mahsup işlemi tesis edilmiştir.

Gazetenin mahsup işlemine yapmış olduğu itiraz Kurumumuzun yetkili organlarınca hayatın olağan akışına aykırı ve çelişkili bulunarak reddedilmiştir. Kanun önünde eşitlik ilkesinin hassasiyetle gözetildiği idari sürecin tamamlanmasının ardından mevzuatın gereği olan işlemler tatbik edilmiştir. Uygulanan mahsup bedeli kadar ilan tutarı, Kurumumuza irat kaydedilmemiş, yine mevzuatın öngördüğü şekilde hakları gasp edilen diğer gazetelere dağıtılmıştır. Sözde rapor, bu durumu bile ayırt etme kabiliyetinden yoksun, gerçeklikten kopuk ve hukuki süreçlere yabancıdır. Unutulmamalıdır ki, herkes meşru vasıta ve yollarla hak arama hürriyetine sahiptir. Bu meşru çizginin dışına çıkılmak suretiyle Anayasa’da öngörülen hak arama yollarını işletmek yerine böyle korsan raporlarla hukuki süreçlerin baltalamaya çalışılmasını, üstelik de bunun AB fonlarıyla yapılmasını kamuoyunun ve basın camiasının takdirlerine sunuyoruz.

Cemiyet Başkanının, aynı zamanda Genel Kurulumuzun üyesi olması hasebiyle özel muamele beklentisi olabilir. Ancak ayrıcalık, kayırma ve görmezden gelme gibi hukuk dışı yöntemler Kurumumuzdan asla beklenmemelidir. Kurumumuz kanunla kurulmuş bir idare olup Anayasanın 10’uncu maddesinde yer verilen “kanun önünde eşitlik” ilkesine riayet etmekle mükelleftir.

Bugünden itibaren anılan denetlemeye ilişkin her türlü bilgi, belge, görüntünün talep eden herkesle paylaşılması kararını almış bulunmaktayız.

2- Kurumumuz, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 2022 yılında aldığı kararın ardından aynı gün Yönetim Kurulu Kararı ile Basın Ahlak Esaslarına yönelik incelemelerin durdurulduğunu kamuoyuyla paylaşmıştır. Sözde raporda bu bilgi paragraf arasına sıkıştırılırken yönetici özeti ve kamuoyuna yönelik mesaj içeriklerinde, Yönetim Kurulu Kararımızın özel bir gayretle gözden kaçırılmaya çalışıldığı görülmektedir.

AYM, Basın Ahlak Esaslarını düzenleyen ilgili kanun maddesinin kaldırılmasını veya Kurumumuzca uygulanmamasını değil, TBMM tarafından çerçevesinin yeniden belirlenmesini istemiştir. AYM kararında, Kurumumuzun Basın Ahlak Esasları kapsamında inceleme yapma yetkisinin bulunduğu açıkça ifade edilmektedir.

Diğer taraftan AYM’nin kararı tek bir maddeye ilişkin iken, süreli yayınların resmi ilan yayımlamaya yönelik mevzuat ihlalleri karşısında uygulanan hak mahrumiyeti kararlarının, “AYM kararına rağmen alındığına” yönelik sistemli bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Örneğin; asgari satış adedinin onda biri kadar basılan gazetenin davranışı, Basın Ahlak Esaslarının ihlaline değil, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinin 44. maddesine aykırı davranma suçunun yanı sıra “genel ahlak kuralları” ihlaline girmesi muhtemeldir.

Her gün on binlerce haber, binlerce köşe yazısının yayımlandığı gazete ve internet siteleri hakkında gelen yüzlerce Basın Ahlak Esasları ihlali şikâyeti görmezden gelinerek sadece 25 dosyaya ilişkin alınan kararların “basın ve ifade özgürlüğüne aykırı” görülmesi, sözde raporun güvenilir olmadığına dair kanaatimizi de pekiştirmektedir.

Bu gerçeği çok iyi bildiğinden en ufak şüphe duymadığımız sözde raporun sahibi Cemiyetin 30 küsur yıllık Başkanının, Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla kararlara imza attığı dönemde, Basın Ahlak Esasları ihlallerine ilişkin yüzlerce gün karşılığı ve en yüksek oranda yaptırım uygulandığını nazikçe son kez hatırlatmak istiyoruz.

3- Merkezi Bütçeden pay almayan Kurumumuzun gelirlerinin büyük bir bölümünü resmi ilan ve reklamlara ait aracılık komisyonu oluşturmaktadır. Tüm gelir ve giderlerimize ilişkin mali tablolar, Resmi Gazate’nin yanı sıra iki yaygın gazetede her yıl yayımlanmakta ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Hükümetin memurlar için belirlediği zam oranları Kurumumuz personeli için de geçerlidir. Geçen yıl, pandeminin doğurduğu ekonomik koşulların beklenmedik birtakım etkileri nedeniyle memura kümülatif yüzde 85’in üzerinde zam kararı alınmıştır. Hem kamu hem de özel sektörde 2022 yılı için planlanan tüm bütçelerin şaştığı bilinmektedir. Giderlerimizin yüzde 80 civarını personel ödemeleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla Kurum tarihinin en köklü ve büyük bütçeli dijital dönüşüm yatırımlarının gerçekleştirildiği bir dönemde, idari kararlar ve faaliyetler dolayısıyla zarar ediliyormuş izlenimi oluşturmaya çalışmak beyhude bir çabadır ve gerçeklerle örtüşmemektedir. Kurumumuz dijital teknolojilerden istifade etmek suretiyle ve yetkin personeli eliyle Türk basınına ve tüm ilgililere daha kaliteli, hızlı ve erişilebilir bir hizmet sunmak için uzun yıllardır çalışmalar yürütmektedir ve bunu sürdürmeye devam edecektir.

4- İnternet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınarak resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı kazanabilmesini ve çalışanlarının basın kartı başta olmak üzere özlük haklarına kavuşmasını öngören yasa çalışmaları sırasında kimlerin meslek etiğine aykırı bir tavırla siyasi rol üstlendiklerini ve yasal düzenlemeye muhalefet ettiklerini kamuoyu yakinen bilmektedir.

Daha düne kadar “Hodri meydan, Basın İlan gelirlerini peşkeş çektirmeyeceğim. İnternet için başka kaynak arasınlar. İnternet haber sitelerinden bize ne” diyenlerin, bugün çalakalem yazdıkları sözde raporlarında mevzuatımızı eleştirerek, internet haber sitelerine sahip çıkıyormuş gibi görünerek sergiledikleri samimiyetsizliklerini, sayıları 500’e yaklaşan yeni paydaşlarımız çok iyi bilmektedir. Yıllanmış koltuklarında oturan eskimiş yüzlerin Anadolu basınında karşılığının olmadığı özellikle son bir yılda yakından görülmüştür. Can havliyle Genel Kurulda iki üyeyle temsil edilecek internet haber sitelerine tutunma çabası ve rol kapma telaşı bundandır.

5- Dijital dönüşüm süreçlerini başarıyla yürüten Kurumumuz, 2016 yılından itibaren resmi ilan ve reklamları, İLANBİS olarak adlandırdığımız elektronik ortamda almakta ve dağıtmaktadır. Süreli yayınlar bulundukları kontenjan ve dağıtım tablosunda sahip oldukları puantaja göre insan müdahalesi olmadan resmi ilanları almaktadırlar. Her süreli yayın, aynı kontenjan grubundaki diğer yayınların resmi ilan alma, mahsup, telafi gibi tüm durumlarını görebilmektedir. Dolayısıyla yayınlara ait hiçbir bilginin ilgililerinden saklanması mümkün değildir ve 62 yıllık tarihimizin hiçbir döneminde buna gerek duyulmamıştır. Resmi reklamlar ise yine sözde rapor sahiplerinin çok iyi bileceği gibi reklam verenin yayın talimatında ismen istediği mecralarda yayımlatılmaktadır.

Anlaşılan o ki birileri, 30 yılı aşkın süredir Genel Kurul Üyeliğini yaptığı Kurumumuzu belli dönemlerde arkadan bıçaklamayı, gammazlamayı ve hatta çamur eline bulaşmasın diye kullanıp attığı çalışanlarının ekmeğiyle oynamayı alışkanlık haline getirmiş gözükmektedir.

Hakikatten uzak, gerçekleri çarpıtmayı adet haline getirmiş, ülkesinin değerlerine ve kurumlarına bu denli yabancılaşmış bir zihniyetin kendi şahsi çıkarları için “basın özgürlüğü”nü bir kalkan olarak kullanma teşebbüsünü beyhude buluyor ve kınıyoruz.

Kurumumuz, kanunların kendisine verdiği yetki çerçevesinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeyi, basınımıza destek vermeyi ve yanlışlar karşısındaki hakikat mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP

300x250r
300x250r
Alanya escort Manavgat escort Fethiye escort Kemer escort Didim escort Çanakkale escort Aydın escort Muğla escort Tekirdağ escort Manisa escort Balıkesir escort Trabzon escort Elazığ escort Ordu escort Kütahya escort Isparta escort Rize escort Kahramanmaraş escort Yalova escort Giresun escort Yozgat escort Tokat escort Şanlıurfa escort Sivas escort Batman escort Erzurum escort Sinop escort Kırşehir escort Karaman escort Kırıkkale escort Bolu escort Amasya escort Niğde escort Uşak escort Edirne escort Çorum escort Osmaniye escort Zonguldak escort Van escort Erzincan escort Bağcılar masaj Bahçelievler masaj Bakırköy masaj Bandırma masaj Başakşehir masaj Başiskele masaj Batıkent masaj Bayraklı masaj Bayrampaşa masaj Belek masaj Bergama masaj Beşiktaş masaj Beykoz masaj Beylikdüzü masaj Beyoğlu masaj Beypazarı masaj Beyşehir masaj Biga masaj Bilecik masaj Bodrum masaj Bornova masaj Buca masaj Büyükçekmece masaj Çan masaj Canik masaj Çankaya masaj Çarşamba masaj Çatalca masaj Çaycuma masaj Çayırova masaj escort Çanakkale escort Çorum escort Denizli escort Düzce escort Edirne escort Erzurum escort Eskişehir escort Gaziantep escort Giresun escort Hatay escort Beyşehir escort Biga escort Bigadiç escort Birecik escort Bodrum escort Bornova escort Bosna escort Boyabat escort Buca escort Bulancak escort Bünyan escort Burhaniye escort Büyükçekmece escort Çan escort Canik escort Çankaya escort Çarşamba escort Çatalca escort Çayeli escort Çekmeköy escort Çerkezköy escort Çeşme escort Ceyhan escort Çiğli escort Çihanbeyli escort Çine escort Çivril escort Çorlu escort Çubuk escort Çukurova escort Çumra escort Dalaman escort Darıca escort Davutlar escort Demetevler escort Develi escort Didim escort Dikili escort Dinar escort Doğanşehir escort Dörtyol escort Döşemealtı escort Dulkadiroğlu escort Düziçi escort Edremit escort Efeler escort Elbistan escort Elmadağ escort Elmalı escort Emirdağ escort http://www.escortperl.com Gaziantep escort Denizli escort Adana escort Hatay escort Aydın escort İzmir escort Ankara escort Antalya escort Bursa escort İstanbul escort Kocaeli escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Kayseri escort Mersin escort Samsun escort Sinop escort Tekirdağ escort Eskişehir escort Yalova escort Rize escort Amasya escort Balıkesir escort Çanakkale escort Bolu escort Erzincan escort Şırnak escort Van escort Yozgat escort Zonguldak escort Afyon escort Adıyaman escort Bilecik escort Aksaray escort Ağrı escort Bitlis escort Siirt escort Çorum escort Burdur escort Diyarbakir escort Edirne escort Düzce escort Erzurum escort Kırklareli escort Giresun escort Kilis escort Kars escort Karabük escort Kırıkkale escort Mardin escort Kırşehir escort Maraş escort Manisa escort Muş escort Kastamonu escort Ordu escort Nevşehir escort Sakarya escort Osmaniye escort Şanliurfa escort Sivas escort Trabzon escort Tokat escort Ardahan escort Bartın escort Karaman escort Batman escort Bayburt escort Bingöl escort Elaziğ escort Gümüşhane escort Hakkari escort Isparta escort Uşak escort Igdır escort Ankara mutlu son masaj İstanbul mutlu son masaj İzmir mutlu son masaj Bursa mutlu son masaj Antalya mutlu son masaj Konya mutlu son masaj Kocaeli mutlu son masaj Tekirdağ mutlu son masaj Muğla mutlu son masaj Eskişehir mutlu son masaj Aydın mutlu son masaj Mersin mutlu son masaj Yalova mutlu son masaj Çanakkale mutlu son masaj Kütahya mutlu son masaj Balıkesir mutlu son masaj Samsun mutlu son masaj Kayseri mutlu son masaj Sakarya mutlu son masaj Manisa mutlu son masaj Hatay mutlu son masaj Gaziantep mutlu son masaj Trabzon mutlu son masaj Sivas mutlu son masaj Denizli mutlu son masaj Isparta mutlu son masaj Aksaray mutlu son masaj Afyon mutlu son masaj Erzurum mutlu son masaj Düzce mutlu son masaj Çorum mutlu son masaj Elazığ mutlu son masaj Zonguldak mutlu son masaj Tokat mutlu son masaj Batman mutlu son masaj Ordu mutlu son masaj Malatya mutlu son masaj Kahramanmaraş mutlu son masaj Şanlıurfa mutlu son masaj Adana mutlu son masaj Amasya mutlu son masaj Edirne mutlu son masaj Kastamonu mutlu son masaj Van mutlu son masaj Uşak mutlu son masaj Diyarbakır mutlu son masaj Giresun mutlu son masaj Yozgat mutlu son masaj Rize mutlu son masaj Gaziantep escort Sakarya escort İstanbul escort Kıbrıs escort Adana escort Bilecik escort Düzce escort Aksaray escort Afyon escort Denizli escort Sakarya escort Karabük escort Bornova escort Mecidiyeköy escort İzmit escort Marmaris escort Kuşadası escort Malatya escort Eskişehir escort Samsun escort Hatay escort Mersin escort Kocaeli escort Gaziantep escort Konya escort İzmir escort İstanbul escort Ankara escort Bursa escort Antalya escort Adana escort Kayseri escort Alanya escort Bodrum escort Keşan escort Safranbolu escort Boyabat escort Kızıltepe escort Üzümlü escort Bucak escort Kadirli escort Bornova escort Batıkent escort Alanya escort İnegöl escort Orhangazi escort İzmit escort Akşehir escort Tarsus escort İlkadım escort Çerkezköy escort Ardeşen escort Kuşadası escort Merzifon escort Bandırma escort Çerkeş escort Gelibolu escort Gerede escort Antakya escort Ceyhan escort Dinar escort Besni escort Bozüyük escort Eskil escort Diyadin escort Ahlat escort Çivril escort Bağlar escort Akçakoca escort Aziziye escort Lüleburgaz escort Şahinbey escort Bulancak escort Digor escort Keskin escort Bünyan escort Kaman escort Battalgazi escort Elbistan escort Akhisar escort Bulanık escort Bodrum escort Altınordu escort Bor escort Avanos escort Adapazarı escort Virenşehir escort Gemerek escort Kangal escort Akçaabat escort Erbaa escort Tavşanlı escort Karşıyaka escort Çankaya escort Manavgat escort Nilüfer escort Arnavutköy escort Gebze escort Beyşehir escort Silifke escort Atakum escort Çorlu escort Çayeli escort Didim escort Suluova escort Edremit escort Ilgaz escort Biga escort Göynük escort İskenderun escort Çukurova escort Kaynaşlı escort Emirdağ escort Gölbaşı escort Söğüt escort Ortaköy escort Dogubayazıt escort Güroymak escort Karahayıt escort Bismil escort Horasan escort Mucur escort Babaeski escort Şehitkamil escort Espiye escort Kağızman escort Yahşihan escort Develi escort Doğanşehir escort Afşin escort Alaşehir escort Malazgirt escort Marmaris escort Fatsa escort Ürgüp escort Akyazı escort Eyyübiye escort Şarkışla escort Araklı escort Niksar escort Simav escort Buca escort Çubuk escort Muratpaşa escort Görükle escort Avcılar escort Darıca escort Çumra escort Anamur escort Çarşamba escort Ergene escort Fındıklı escort Nazilli escort Taşova escort Susurluk escort Çan escort Mudurnu escort Defne escort Kozan escort Sandıklı escort Yahyalı escort Patnos escort Kahta escort Pamukkale escort Ergani escort Oltu escort Nizip escort Görele escort Sarıkamış escort Yeşilyurt escort Dulkadiroğlu escort Kırkağaç escort Varto escort Fethiye escort Kumru escort Erenler escort Akçakale escort Suşehri escort Of escort Turhal escort Torbalı escort Haymana escort Kepez escort Osmangazi escort Bağcılar escort Derince escort Ereğli escort Erdemli escort Bafra escort Kapaklı escort Pazar escort Davutlar escort Altıeylül escort Ayvacık escort Dörtyol escort Sarıçam escort Sur escort Palandöken escort Nurdağı escort Tirebolu escort Zile escort Ünye escort Selim escort Kocasinan escort Onikişubat escort Salihli escort Milas escort Pamukova escort Birecik escort Yıldızeli escort Ortahisar escort Malkara escort Yakutiye escort Zara escort Yomra escort Konak escort Keçiören escort Lara escort Yıldırım escort Beylikdüzü escort Gölcük escort Karatay escort Mezitli escort Canik escort Efeler escort Ayvalık escort Kırıkhan escort Seyhan escort Melikgazi escort Pazarcık escort Soma escort Dalaman escort Sapanca escort Haliliye escort Ödemiş escort Mamak escort Kemer escort Mudanya escort Çekmeköy escort Körfez escort Meram escort Aliağa escort Polatlı escort Belek escort Gemlik escort Esenler escort Fatih escort Selçuklu escort Akdeniz escort Terme escort Söke escort Karesi escort Yüreğir escort Payas escort Talas escort Türkoğlu escort Turgutlu escort Datça escort Gümbet escort Serdivan escort Karaköprü escort Çeşme escort Sincan escort Gaziemir escort Ulus escort Kaş escort Gürsu escort Güngören escort Mut escort Samandağ escort Yunusemre escort Köyceğiz escort Siverek escort Toroslar escort Menteşe escort Kadıköy escort İznik escort Serik escort Menemen escort Aksu escort Kağıthane escort Kartal escort Maltepe escort Kestel escort Yenişehir escort Yatağan escort Tire escort Finike escort Pendik escort Sarıyer escort Şişli escort Sultangazi escort Tuzla escort Urla escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Karacabey escort Ümraniye escort Üsküdar escort Zeytinburnu escort Arnavutköy escort Ataşehir escort Başakşehir escort Esenler escort Esenyurt escort Fatih escort Gaziosmanpaşa escort Kağıthane escort Kartal escort Küçükçekmece escort Maltepe escort Sarıyer escort Pendik escort Sultangazi escort Ümraniye escort Zeytinburnu escort Adapazarı escort Aksu escort Anamur escort Antakya escort Atakum escort Belek escort Beykoz escort Buca escort Çankaya escort Çorlu escort Dalaman escort Edremit escort Erdemli escort Gaziemir escort Gazipaşa escort Gölcük escort Gümbet escort Gümüşlük escort İlkadım escort İnegöl escort İskenderun escort Karşıyaka escort Kaş escort Kavaklıdere escort Keçiören escort Kepez escort Konak escort Konyaaltı escort Köyceğiz escort Menderes escort Menemen escort Menteşe escort Mezitli escort Ödemiş escort Odunpazarı escort Osmangazi escort Pamukkale escort Şahinbey escort Serdivan escort Seyhan escort Side escort Şile escort Silifke escort Silivri escort Tarsus escort Tire escort Torbalı escort Toroslar escort Turgutreis escort Yalıkavak escort Bandırma escort Çerkezköy escort Kahramankazan escort Elbistan escort Milas escort Polatlı escort Çarşamba escort Ceyhan escort Nazilli escort Söke escort İznik escort Susurluk escort Melikgazi escort Yıldırım escort Bafra escort Akçaabat escort Salihli escort Akhisar escort Soma escort Turgutlu escort Yatağan escort Köyceğiz escort Merzifon escort Lüleburgaz escort Sandıklı escort Gelibolu escort Çan escort Dörtyol escort